YAMAHA CUSTOM CLUB NETHERLANDS

Organisatiestructuur

Bestuur: E-mail:
Voorzitter: Michel Gertzen
Vice voorzitter: Ferry Evers
Secretaris: Thierry van Es
Penningmeester: Ronny Aafjes-Luttik
Toegevoegd aan het bestuur: E-mail:
Roadcaptain Jeroen van Dam
portefeuille Road Falcons Roelf Bos
Overige: E-mail:
Evenementen commissie: Willy Spreij en team
Ledenadministratie: Ton Trommelen
Redactie Magazine: Han van Grinsven
Website & Facebook: Jaap Aafjes
Internationale contacten: Michel Gertzen