YAMAHA CUSTOM CLUB NETHERLANDS

Organisatiestructuur

Bestuur: E-mail:
Voorzitter: Hans van den Bosch
Vice voorzitter: Willy Spreij
Secretaris: Han van Grinsven
Penningmeester: Ronny Aafjes-Luttik
Toegevoegd aan het bestuur: E-mail:
vacant (portefeuille Road Wolves)
Jeroen van Dam (portefeuille Road Rats)
Vacant (portefeuille Westcoast Hogs)
Roelf Bos (portefeuille Road Falcons)
vacant (portefeuille Southern Snakes)
Overige: E-mail:
Ledenadministratie: Ton Trommelen
Redactie Magazine: Han van Gridsven
Site master: Jaap Aafjes
Facebook beheerder: Jaap Aafjes
Internationale contacten: Hans van den Bosch