YAMAHA CUSTOM CLUB NETHERLANDS

Organisatiestructuur

Bestuur: E-mail:
Voorzitter: Michel Gertzen
Vice voorzitter: Willy Spreij
Secretaris: Han van Grinsven
Penningmeester: Ronny Aafjes-Luttik
Toegevoegd aan het bestuur: E-mail:
Jeroen van Dam (Roadcaptain Road Rats)
Roelf Bos (portefeuille Road Falcons)
Overige: E-mail:
Willy Spreij en team: Evenementen commissie
Ledenadministratie: Ton Trommelen
Redactie Magazine: Han van Grinsven
Site master: Jaap Aafjes
Facebook beheerder: Jaap Aafjes
Internationale contacten: Michel Gertzen