Privacy Statement

1 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen
U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website, door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze website, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met YCCNL, deelneemt aan een rally, promotie of enquête en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en model
Yamaha cruiser bevatten, die nodig is om ons in staat te stellen u onze mededelingen toe te zenden en/of ons antwoord op vragen uwerzijds te ontvangen.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of aanbieden aan derden.
Slechts in een klein aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens waar nodig aan externe partijen. Dit is het geval wanneer wij om u van dienst te zijn dienen samen te werken met andere YCC- of Virago/Star clubs. Externe serviceproviders mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering
van de relevante services. Ze mogen uw gegevens niet gebruiken of
doorgeven onafhankelijk van de relevante services.

1.2 Verwerking van gegevens
Voor uw verzoek om lid te worden, hebben wij de volgende informatie nodig:
 Contact e-mailadres
 Contact telefoon- en mobiele nummer
 Naam
 Huisadres, Postcode en Woonplaats
 Geslacht (om te weten hoe wij u kunnen aanspreken)
 Geboortedatum
 Model Yamaha cruiser
Om uw betaling te kunnen verwerken, dienen wij over de volgende informatie te beschikken:
 Gegevens van de betaalrekening (IBAN-rekeningnummer en de te naamstelling)
 Toestemming om eventueel automatische afschrijvingen voor de contributie te boeken.
Deze gegevens worden verwerkt door de ledenadministratie: .

1.3 Gebruik van het IP-adres
Wij kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of  internet.

1.4 WhatsApp en Social Media
YCCNL behoudt zich het recht voor om in WhatsApp en/of de Social Media door leden en/of donateurs geplaatste aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen te verwijderen.

1.5 Informatie over u en uw apparaat.
Elke keer dat u onze ter beschikking staande media gebruikt, kunnen wij automatisch de volgende informatie verwerken:
 Technische informatie, inclusief het type apparaat dat u gebruikt, een unieke apparaat-ID (bijvoorbeeld het MAC-adres enz.), mobiele netwerkinformatie, uw mobiel besturingssysteem, tijdzone-instelling, uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende
websiteadressen (de “apparaat informatie”);
 Informatie opgeslagen op uw apparaat, inclusief aanmeldingsgegevens en eerdere locatiegeschiedenis, (de “Inhoudsinformatie”);
 Details over uw gebruik van een van onze media of uw bezoeken aan onze website en de bronnen waartoe u toegang hebt.

2. Delen van uw informatie
Toegang tot de informatie hebben: De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministrateur, regiovertegenwoordigers en redactie.
Wij kunnen u persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer u onze website en/of ter beschikking staande media gebruikt:
 Andere entiteiten die deel uitmaken van de YCC- en Virago/Star clubs;
 Andere derden alleen om de bruikbaarheid van onze ter beschikking staande media en onze club gerelateerde merchandise te garanderen en binnen de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking.
Uw persoonsgegevens worden daarom niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om de gewenste service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Vanzelfsprekend zullen wij deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

3. Gegevensintegriteit en beveiliging
Wij stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze
databanken te beschermen.
Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.
Wij nemen de gegevensbescherming binnen onze vereniging zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften
voor gegevensbescherming.
Desalniettemin zijn wij niet in staat om garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

4. UW RECHTEN: toegang en correcties
Zodra wij uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen wij naar uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die wij over u bewaren. Wij zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn op uw verzoek corrigeren, wijzigen of verwijderen. Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen na aanvraag afgehandeld. Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw
gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via en/of  .

5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)
U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u ons eventueel heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met  en/of .
Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen na binnenkomst afgehandeld. Wij zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.
Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de wijze waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is
daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan
Wij slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe lang wij uw persoonlijke gegevens opslaan
YCCNL behoudt persoonsgegevens tot 24 maanden na het einde van uw lidmaatschap of donateurschap, waarbij na deze periode alle persoonsgegevens worden vernietigd. Financiële gegevens, meer specifiek
informatie over de transacties die u uitvoert, worden opgeslagen volgens de fiscaal verplichte termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

8. Cookies
Wij maken gebruik van zogenaamde “cookies” om de werking van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken.
“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan de bruikbaarheid van onze website beperken.

9. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde “cookies”. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IPadres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u onder www.google.com/intl/de/privacypolicy.html.

10. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens
Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren.

11. Nieuwsbrief en Magazine
Wij houden u graag op de hoogte van onze nieuwe plannen, initiatieven en club gerelateerde merchandise.
De redactie van de nieuwsbrief en magazine gebruikt uw (email) adres(sen) om deze te verzenden. Bij email verzending wordt gebruikt gemaakt van Bcc. Alleen leden, begunstigers en motordealers ontvangen de nieuwsbrieven en magazines.

12. Klachten
Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de ledenadministratie kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons.