Stemformulier ALV 2020

Als u lid bent kunt u het Stemformulier ALV 2020 hier invullen

  Voornaam

  Achternaam

  Je e-mail

  Lidnummer

  ------------------------------------------

  (1) Ben je het eens met de beslissing van het bestuur de ALV 2020
  per email af te handelen vanwege de Corona regels
  JANEE
  Indien NEE: Waarom niet?

  ------------------------------------------

  (2) Heb je commentaar op het financiële verslag?
  JANEE
  Indien Ja: Wat is je commentaar?

  ------------------------------------------

  (3) Heb je commentaar op de controle van de kascommissie?
  JANEE
  Indien Ja: Wat is je commentaar?

  ------------------------------------------

  (4) Verleen je decharge aan de penningmeester?
  JANEE
  Indien Nee: Waarom niet?

  ------------------------------------------

  (5) Wil je je opgeven voor de kascommissie voor 2020?
  JANEE

  ------------------------------------------

  (6) Ben je het eens met het verlengen van de periode voor de aftredende
  maar herkiesbare bestuursleden(voorzitter) tot de ALV van 2021?
  JANEE
  Indien Nee: Waarom niet?

  ------------------------------------------

  (7) Wi je je kandidaat stellen voor de functie van secretaris
  ter vervanging van de tijdelijke secretaris (a.i.)?
  JANEE

  ------------------------------------------

  (8) Ben je het eens met het voorstel van het bestuur
  de contributie ongewijzigd te laten?
  JANEE
  Indien Nee: Waarom niet?

  ------------------------------------------

  (9) Ben je het eens met het huishoudelijk regelement?
  JANEE
  Indien Nee: Welke wijzigingen/aanvullingen wil je aanbrengen?

  ------------------------------------------

  (10) Geef hier jouw mening over de YCCNL-nieuwsbrieven per email.

  ------------------------------------------

  (11) Wat heeft jouw voorkeur:
  3 Nieuwsbrieven per email en 1 magazine4 Nieuwsbrieven per email

  ------------------------------------------

  (12) Overige opmerkingen en/of vragen:

  ------------------------------------------

  Hartelijk dank voor de genomen moeite om op deze wijze te reageren op het beleid.